Пріоритетні напрямки роботи

Завдання на 2014-2015 навчальний рік та літній оздоровчий період 2015 року:

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2013 - 2014 навчальний рік, враховуючи актуальність реалізації компетентністно-орієнтованого підходу, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2014-2015 навчальний рік:

  • Продовжити роботу щодо формування мовленнєвої компетенції дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
  • Розпочати роботу з патріотичного виховання дітей засобами інтегрованої діяльності
  • Забезпечення наступності, спадкоємності і перспективності дошкільної і початкової освіти.

Завдання на оздоровчий період:

  • Створити сприятливі умови для формування основ здорового способу життя, підвищення опірності організму проти захворювань.
  • Удосконалити шляхи організації оздоровчої роботи та повноцінного відпочинку дітей.
  • Продовжити формувати у дошкільників позитивне ставлення до духовних цінностей українського народу через ознайомлення з літніми та календарними святами.